Jai Jawan, Jai Kisan

Jai Jawan Jai Kisan - Lal Bahadur Shastri

Happy birthday Shastri Ji. May your tribe grow and may India fulfil your dream of Jai Jawan, Jai Kisan. We are moving towards that dream.