Mahadev and Mahavishnu – Inseparable

Mahadev Mahavishnu

As we celebrate Mahashivaratri, am attempting to explain why Mahadev and Mahavishnu are inseparable !! Har Har Mahadev 🙏🏿